Skip to main content

Vývojom technológií je dnes čoraz viac pracovných činností možné dodávať zamestnávateľovi bez priamej fyzickej účasti na pracovisku u zamestnávateľa. Štát, obce a mestá budú podporovať vytváranie coworkingových centier. V takýchto pracoviskách budú môcť rodičia pracovať v mieste svojho bydliska, respektíve v jeho blízkosti. Uvedené opatrenie výrazne pomôže stabilizácii rodiny. Odpadáva náročné cestovanie za prácou, odlúčenie od rodiny, znížia sa náklady na dopravu, ubytovanie a stravovanie člena rodiny, ktorý je nútený pracovať mimo miesta bydliska. Zamestnávatelia, ktorí budú takúto prácu umožňovať, budú mať daňové a odvodové úľavy.

Neznámy autor

Browsujem dnes tým internetom a znenazdajky sa mi dostal do rúk nový politický manifest KDH. Nebolo by na tom azda ani nič zvláštne, keby si nedali do programu Coworkingové centrá. Zdá, že coworkingy to majú namierené už do toho najmenstreamovanejšieho mainstreamu – idea je totiž naordinovať coworkingy štátu, obciam i mestám. Otázne však je, či chceme od štátu, aby coworkingy špeciálne podporoval. Asi by azda stačilo, aby im štát či samospráva nekládli prekážky.

Jedna vec by však mohla pomôcť –  politici, úradníci či iní štátni zamestnanci by mohli tiež občas pracovať z coworkingov – stretli by ľudí v inom prostredí, videli by na chvíľu svet malých firiem a slobodných povolaní a možno by z toho mohli vzniknúť nové projekty a spolupráce. Politik by sa už neukazoval len pred voľbami, úradník by už nebol prekážka a občan by sa nebral len ako stránka.

Verme teda, že Coworking naozaj príde do každej dediny, ale nie ako dotovaná budova, ale ako spolupráca samosprávy, štátu, podnikateľov, aktivistov, rodičov a všetkých ďalších.