Skip to main content

Vedeli ste, že od novembra minulého roka sa aj Coworking Poprad usilovne podieľa na vzniku Asociácie coworkingových centier? 🤩 Tento týždeň sme sa opäť stretli – online. Okrem založenia asociácie začíname spoločne pracovať na zlepšení fungovania 17 slovenských coworkingov. Na ich komunikácii, HR stratégii a adaptácii biznis plánu na súćasné pandemické a postpandemické podmienky. Zároveň spoločne napíšeme manuál pre budúce začínajúce coworkingy.

Coworkingy sú centrom vzdelávania, komunitného organizovania, sieťovania, posilňovania zamestnanosti a podpory podnikavosti. Práve preto sme súčasťou projektu Asociácia coworkingových centier, v ktorej sa stretávame a spoznávame so 17 coworkingami z celého Slovenska. Spoločnými silami plníme naše ciele v programe pod názvom Posilnenie kapacít a celospoločenského prínosu komunitných coworkingov na Slovensku.

Spolu s nórskym partnerom Oslo International Hub má asociácia coworkingov mnoho plánov:

  • Založíme celoslovenskú platformu, v ktorej si navzájom budeme zdieľať skúsenosti a informácie. Podporovať sa a vytvárať príležitosti pre vznik nových coworkingov na Slovensku.
  • Coworking space je pre mnohých ešte neznámy pojem. Preto sme sa rozhodli ukázať verejnosti, čo to znamená využivať služby flexibilných kancelárskych priestorov.

  • Vytvoríme príručku, ktorá bude slúžiť aktívnym záujemcov o založenie vlastného coworkingu. V príručke nájdu triky a rady, ako začať, ale aj ako si nastaviť správny finančný či komunikačný plán.

  • Event, na ktorom zhodnotíme naše úsilie a oboznámime verejnosť s našimi aktivitami. Zároveň budete mať možnosť bližšie spoznať zapojené partnerské organizácie.

  • Zapojeným coworkingom pomôžeme nastaviť biznis plán, marketingovú stratégiu a poskytneme im vzdelávacie workshopy.

Projekt je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Nepracuj doma sám, pridaj sa k nám. Keď máš záujem byť súčasťou Coworking Poprad, daj nám o sebe vedieť.