Skip to main content

Je dôležité, aby sa ľudia stretávali. Predpokladom toho, aby sa ľudia mohli stretnúť je miesto, kde sa môžu stretnúť. Takého miesto musí byť dostupné pre mnohých. Ideálne pre každého. Takýto miestami môžu byť knižnice, parky, námestia, športoviská a rôzne ďalšie verejné priestranstvá. Profesor a autor knihy Paláce pre ľudí, Eric Klinenberg, tieto miesta nazýva sociálna infraštruktúra. V knihe ponúka veľké množstvo príkladov ako sociálna infraštruktúra môže pomôcť bojovať z nerovnosťou, polarizáciou a úpadkom občianskeho života. 

Rozsiahla, funkčná a udržiavaná sociálna infraštruktúra poskytuje pre obyvateľov priestor, aby sa mohli stretávať a spoznávať. Dostupná sociálna infraštruktúra vytvára mosty medzi ľuďmi. Umožnuje, aby ľudia trávili viac času vo verejnom priestore a tak ho robili prirodzene užitočnejším, bezpečnejším a hlavne vlastným. 

Nemálo sociálnej infraštruktúry vytvára aj súkromný sektor, napr. kníhkupectvá, kaviarne, akvaparky, kiná. Tieto súkromné ustanovizne sú užitočné a prospešné, avšak pre mnoho obyvateľov sú pridrahé. Menej majetní sa tak dostávajú na okraj. Eric Klinenberg verí, že zdieľané priestory sú kľúčom k odstraňovaniu sociálnych rozdelení. Sociálna infraštruktúra je dôležitá na prepájanie rôznych komunít. Dáva každému rovnaké možnosti a zmysel pre spolupatričnosť.

Rozhodujúcu úlohu pri budovaní sociálnej infraštruktúry majú samosprávy a štát. Vďaka rozsiahlej a kvalitnej sociálnej infraštruktúre nepotrebujeme tak veľa súkromných statkov. Auto vymeníme sa verejnú dopravu. Domácu hifi zostavu za mestské kino. Namiesto bazéna pri dome môžeme radšej využiť plaváreň. Sú to maličkosti. No tieto drobnosti majú nakoniec veľký dopad na kvalitu života každého z nás. 

Praktické príklady v Poprade

Pekným príkladom sociálnej infraštruktúry sú cyklochodníky. Netreba za ne platiť, sú ľahko dostupné a stretnete na nich plno ľudí. Azda by sme si mohli priať, aby ich bolo viac. Rovnako by pomohlo, ak by prepájali jednotlivé mestá. Ďalším zaujímavým príkladom, ktorý sa rozmáha už aj na Slovensku, je mestská hromadná doprava zadarmo. Napr. MHD pre všetkých Popradčanov bude zadarmo od 1. septembra 2022. 

Aj v Coworking Poprad vytvárame priestor, kde sa ľudia môžu stretnúť. Mnoho podujatí, ktoré organizujeme, je bez poplatku. V Coworking Poprad sú dostupné viaceré dobré knihy k zapožičaniu – medzi inými knihami nájdete z nás aj knihu Palaces for the People.