Skip to main content
Category

Blog

Something

Vývojom technológií je dnes čoraz viac pracovných činností možné dodávať zamestnávateľovi bez priamej fyzickej účasti na pracovisku u zamestnávateľa. Štát, obce a mestá budú podporovať vytváranie coworkingových centier. V takýchto pracoviskách budú môcť rodičia pracovať v mieste svojho bydliska, respektíve v jeho blízkosti. Uvedené opatrenie výrazne pomôže stabilizácii rodiny. Odpadáva náročné cestovanie za prácou, odlúčenie od rodiny, znížia sa náklady na dopravu, ubytovanie a stravovanie člena rodiny, ktorý je nútený pracovať mimo miesta bydliska. Zamestnávatelia, ktorí budú takúto prácu umožňovať, budú mať daňové a odvodové úľavy.

Neznámy autor